PacharaTantaragron

จบมหากาพย์อัพเดท EURUSD เป็นไปตามคาดการณ์ #Forexsignals

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
รูปแบบราคาทั้งหมดเป็นรูปแบบ Zigzag 5-3-5 ทำให้คลื่นซีการลงแบบ 1 2 3 4 5 ตามที่คาดการณ์และวิเคราะห์ไว้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตอนนี้น่าจะจบคลื่น 5
ทะลุ TP1 ไปแล้ว รอการกลับตัวของราคาครับ

1/5/64


12/9/64

5/10/64

12/11/64

6/12/64

19/12/64

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ