UnknownUnicorn311528

EURUSD 4H Falling Wedge

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาทำรูปแบบ Falling Wedge ซึ่งเป็นรูปแบบกลับตัวขึ้นที่บริเวณเทรนไลน์มองฝั่ง Buy ตั้ง TP SL ตามภาพ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ