FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ส่วนตัวยังไม่มองเป็นขึ้น จะมองขึ้นได้ต่อเมื่อเบรคเทรนเหลืองให้ได้ก่อน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ