toeynaa

EURUSD ขึ้นพักตัวเพื่อลงต่อ. . .

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ขึ้นเพื่อพักตัวและลงต่อไปทำขา C เปิดสัปดาห์ให้เราหาจังหวะ BUY ขึ้นไปจากนั้นเก็บรอ SELL ยาวได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ