FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ขา C น่าจะใกล้จบแล้ว ถ้าจบก็จะเป็น เวฟ2 แล้วก็ทำ เวฟ3ต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ