theoris

ซื้อ EURUSD (สวนเทรน)

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
เทรดด้วยความระมัดระวัง ...

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: $ แรง
^^

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ