terl1470

แผนการเทรด EURUSD 10/8/20 - 14/08/20

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในรายงาน COT วันที่ 04/08/2020
------------------------------------------------------------------
-NON-COMMERCIAL
Net Long = 180,648 สัญญา (หาจังหวะ:ซื้อ)
-Long +19,982 สัญญา | Short -3,107 สัญญา
-เปิด Long สะสมมาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ก่อน ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น
-Percent Of Open Interest = 37.2%
-ราคาอาจเคลี่ยนที่ขึ้นไปอีกเพราะ Percent Of Open Interest ของครั้งก่อนที่ทำให้กลับตัวอยู่ที่ 43%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ