Noppagon

ชัด ยันเงา ว่าเกิด กระทิงมา ในtf1h

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ชัด ยันเงา ว่าเกิด กระทิงมา ในtf1h
เล่น forex (เพิ้งเล่นได้ไม้นาน แต่คิดว่า สัญญาณกราฟ ลักษณะนี้ ไม่น่าพลาด)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ