FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคายังคงปรับตัวอยู่ในกรอบ Falling wedge และยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ทั้งสามเส้น และอยู่ต่ำกว่าแนวต้านของกรอบ Sideway ระยะยาว ที่ประมาณ 1.147

ถึงแม้ว่าจะมีการฟอร์มตัวของกรอบ Falling wedge และเกิดสัญญาณ Bullish Div จาก RSI ก็ยังไม่มีการคอร์นเฟิร์มสัญญาณกลับตัวใดๆเกิดขึ้น ดังนั้นจากภาพรวมทั้งหมดรวมไปถึงปัญหาของเรื่อง BREXIT จะยังทำให้ราคานั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้ในระยะยาว
โดยมีแนวรับสำคัญของกรอบ Sideway อยู่ที่ 1.049 โดยประมาณ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ