FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ยังคงมองขึ้น แต่ตลาดเปิดถ้าราคาย่อลงมาไม่หลุดรับ จะเข้า buy
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ