MyfXthin

EURUSD (ระยะสั้นๆ) 22/06/63

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
แนวโน้มระยะสั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ