Purich

#EURUSD ถึงแม้จะมีการปรับตัวในช่วงสั้นแต่ในทิศทาง

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 18
1
คู่เงินหลักของสกุลเงินล่า #EURUSD ถึงแม้จะมีการปรับตัวในช่วงสั้นแต่ในทิศทางของคืนนี้อาจจะร่วงลงต่อห้าทะลุ 1.18859 ลงมาได้ควรตัดผมทำไมสัดส่วนที่ 0.91% หรือ 1.17797 แต่ถ้าเกิดว่ากลับขึ้นไปทะลุ 1.19225 ขึ้นไปได้ ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 1.07% หรือ 1.20147 ซึ่งเป็นแนว Module ที่สำคัญ
สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่

ความคิดเห็น