FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
แนวโน้ม EURUSD ทางขาขึ้นได้ใกล้จบลงแล้ว โดยมีการทำ Dobble Top ที่แนวต้านแหละได้เกิด Price Action แล้ว
Macd เกิด bearish divergenceเล็กๆๆ การจบขาขึ้นจะ Confrim ด้วยการหลุดแนวรับ 1.09642
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ