FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ทดสอบแนวรับย่อย แต่ยังไม่เกิดสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน เฝ้าดูต่อไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ