Ongkarag

buy eurusd 19.50 21 มีค

เพิ่มขึ้น
Ongkarag ที่อัปเดต:   
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
stoch h4 กำลังขึ้น ...แต่คิดในต้านพร้อมระเบิด
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ไม่น่าเล่น สวนเทรนด์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ