Nimmano

EURUSD มีโอกาสเห็นการกลับตัวครั้งใหญ่

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 43
0
FX:EURUSD หลังจากกราฟเข้าระยะสะสมจนทำ Falling Wedge Pattern ประกอบกับวิ่งชนแนวย่อ 60% ของรอบใหญ่ ทำให้มีลุ้นที่จะเห็นการขึ้นรอบใหญ่


ความคิดเห็น