PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw อัพเดท EURUSD ที่นับคลื่นไว้ 12/9/64

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
1 พฤษภาคม 2564

12 กันยายน 2564

EUR/USD กำลังลงคลื่นซี แนวรับ 1.1551/1.14944 TP1. 1.14336 TP2.1.13400 SL 1.1640

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ