FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
SL 1.12330
TP 1 1.13600
TP 2 1.14400
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: TP 1

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ