FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EURUSD ราคามีการลงมาเทสที่เทรนไลน์ ราคาอาจมีการรีบราวน์เพื่อลงต่อ เป็นการทำ LH ใหม่ ที่บริเวณ Fibo หากราคามีนัยสำคัญจะทำการ SELL ลงมาตามที่คาดไว้
RR น่าเสี่ยงดูครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ