FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาได้เบรคกรอบแดงออกไปแล้ว ดังนั้นตอนนี้เลยมองเป็น กรอบไซด์เวย์สีเหลือง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ