FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
Heikin-Ashi Paint Bars.

Paints Candlesticks or OHLC Bars The Exact Same as Traditional Heikin-Ashi Bars

Heikin-Ashi Paint Bars.

Paints Candlesticks or OHLC Bars The Exact Same as Traditional Heikin-Ashi Bars

***Better to use with Indicators because Traditional Heikin-Ashi Bars don't show correct Open, High, Low, Close.

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ