Frank_Forex

ราคาทดสอบที่แนวรับอดีต

FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาอาจมีการดึงกลับที่แนวรรับอดีต เพื่อทำ Pullback...แนวโน้มยังคงเป็นผั่งขาลงตลอดสัปดาห์
Line : 0992211197
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ