SUPAPATTA

EURUSD : Time For Bull

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตอนนี้ EURUSD เพิ่งจบ wave 5 ย่อยในเวฟ (1) ไปนะครับ

ตอนนี้กำลังทำ Correction เพื่อลงไปปรับฐานที่จุด (2) หลังจากทำ Correction ABC จบ

แนะนำให้รอ Price Action เพื่อเข้า buy บริเวณ 1.12136 ครับ SL ใต้ C และตั้ง tp บริเวณจุดสิ้นสุดของเวฟครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ