FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
H1 - ราคาเบรคเส้นแนวโน้มลงมา ปัจจุบันส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นการขึ้นมาเพื่อเทสก่อนที่จะลงต่อ bias sell จึงหาจังหวะใน TF 5M ใน 5M ราคาเบรค channel และ swing low จึงมอง follow sell

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ