UNRPP

EUR/USD ใกล้ถึงขอบล่างของ channel มีโอกาสกลับตัวใหญ่

FX_IDC:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ

จากภาพ มีโอกาสสูงที่ในเร็วๆนี้ Eur/Usd อาจดีดได้
เพราะจากการนับเวฟ กำลังจะจบเวฟ C แล้ว ต้องเฝ้าดูบริเวณขอบล่างของ channel ว่าจะดีดมั้ย
หากดีด เป้าขั้นต่ำ 1.18 ครับ
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะอัพเดทอีกที
ความคิดเห็น: เริ่มมาละนะครับ คอยดูไว้ครับ
ความคิดเห็น: คิดว่ามีอีก1 โล ก่อนไปจริง
ความคิดเห็น: ภาพใหญ่ correction แบบ complex WXYXZ
ตอนนนี้เราอยู่ปลายสุดของเวฟ c ของเวฟ z แล้ว

ใน TF ย่อย
ผมคิดว่าเป็นแบบนี้ ลงอีก 3 wave เพื่อจบ E
ซึ่งสัมพันธ์กับ DXY

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ