FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตลาด eur ยังขาขึ้นและ jpy ก็เช่นกัน
แต่เนื่องจาก jpy แข็งแกร่งกว่า ทำให้ราคาวิ่งไปที่แนวรับถัดไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ