FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ไม่ผ่านแนวต้าน ราคาสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลงมาที่แนวรับ หรือโซนล่าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ