FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จบ W4 เทรดไป W5
ความคิดเห็น: ผมเปลี่ยนหน้าเทรดเป็น buy เนื่องจากเกิด hidden bullish divergence ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ