PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw อัพเดท EURUSD ที่นับคลื่นไว้ 1/5/64

ลดลง
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
1 พฤษภาคม 2564

5 ตุลาคม 2564

ว่า Wave-C อาจจะ Failure ทำให้เกิดการปรับฐานใหญ่ตอนนี้ก็ลงเป็นรูปแบบ Zigzag ชุดแรกเป็น 5 - 3 - 5 ก็ต้องดูว่าชุดสุดท้ายจะเป็น 5 คลื่นตามตำราไหม แนวรับ 1.14336 TP1. 1.13399 TP2. 1.12370 แต่หากทะลุ 1.12370 ลงไปมีโอกาสสูงที่จะลงไปถึง 1.618% ต้องดูว่าชุดนี้จะเป็น 1 2 3 4 5 ไหมถ้าเป็นก็มีโอกาสสูงที่จะลงไปถึงครับ สูงกว่า 1.16090 SLครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ