FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
คู่สกุลเงินนี้ ให้รอ Sell ที่ 1.12091

Take Profit ที่ 1.11650 และ 1.11418
ความคิดเห็น: สามารถติดตาม Twitter เพื่อรับ Signals ฟรี ๆ ได้ที่ Twitter : @FreeFXsignals8

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ