FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
sell 1.05900/1.05800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL 1.06100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TF 1.05200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: TF 1.05200
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ