mtuser

EURUSD 5/07/2021

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
รอช้อนแถวโซนส้ม
ความคิดเห็น:
ไม่มา​ตกรถ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ