Noppagon

tf1h พร้อมกระทิงพร้อมปล่อยตัว (อย่าถือยาวนะ)

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
สัญญาณ ชัดยันเงา
ความคิดเห็น: วันนี้ ละ จุดที่ จะเข้าbuy เส้น rsi ตัดขึ้นละ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ