FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาพุ่งออกมาจาก demand zone แรง และ ใน tf h4 ทำ HL อย่างชัดเจน คาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ