Fis_OMEKA

EURUSD H1 / H4 Buy

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 69
0
บทวิเคราะห์ และการคาดการณ์ วันนี้ คู่ที่น่าเล่น มี EURUSD ซึ่งมีโอกาศให้เราเก็บสั้นๆ

OMEKAFUND : https://www.omekafund.com/
facebook : https://www.facebook.com/OMEKAFUND/?ref=...