BITSTAMP:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ETUEUR ETHUSD Gap ความต้องการหนีจากยุโรปเริ่มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับอเมริกา
ขณะที่ ETH อาจเกิด Short Squeeze ได้จากปริมาณสัญญา Short ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเด่นชัด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ