toeynaa

BUY EURUSD 18.00

เพิ่มขึ้น
FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
BUY EURUSD เนื่องจากเกิด Divergence เมื่อเกิดแรงซื้อให้ทำการ BUY โดย

Take Profit : 1.24020

Stop Loss : 1.23400

Risk:Reward = 1 : 4.9
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ