Purich

EUR/USD : กลับการประกาศที่สำคัญที่ผ่านมา

OANDA:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
EUR/USD : กลับการประกาศที่สำคัญที่ผ่านมา

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

สกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้มีความผันผวนอย่างมากหลังจากที่มีการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปโดยที่ธนาคารกลางยุโรปมีการคงอัตราเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมก็คือ 0.00% แต่ในส่วนของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปนั้นจะมีมุมมองทิศทางที่ยังคงที่จะต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไปจนถึงปี 2020 จึงทำให้สกุลเงินยูโรมีความผันผวนอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีการแข็งค่าขึ้นแต่ก็ยังคงมีมุมมองทิศทางที่อาจจะต้องคอยติดตามอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ถ้าเกิดว่ายังมีความผันผวนและมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวต้านสำคัญแรกก็คือ 1.13062 และแนวต้านที่สองก็คือ 1.13214 แต่อาจจะไปถึงแนวต้านสุดท้ายก็คือ 1.13877

ซึ่งถ้ามีการปรับตัวร่วงลงไม่ว่าจะเป็นทั้งในมุมมองของการแข็งค่าขึ้นของสกุลดอลล่าร์หรือการอ่อนค่าลงของสกุลเงินยูโรแน่นอนว่าแนวรับแรกก็คือ 1.12552 แนวรับที่สองก็คือ 1.12209 และแนวรับสุดท้ายก็คือ 1.12007 ซึ่งเป็นกรอบแนวรับแนวต้านในรอบนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ : ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญยังคงเป็นมุมมองของสกุลเงินดอลล่าร์ที่ยังต้องรอคอยการให้สัมภาษณ์หรือการกล่าวของ สมาชิกคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่จะต้องคอยติดตามในช่วงนี้ที่สำคัญอย่างมากเนื่องจากว่ามุมมองทิศทางของการปรับลดอัตราเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายังมีมุมมองทิศทางที่หลายฝ่ายได้ให้ความเห็นอย่างมาก จึงควรที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ