CITYINDEX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
วิเคราะห์ EURUSD

(จันทร์20 พ.ย.66)

1.เมื่อราคาหลุด Supply Day(กรอบเขียว) จะเป็นการ Confirm ขาขึ้น
2.หลังจากนั้นราคาจะย่อตัว มาในโซนDiscount(โซนของถูก)
3.คาดว่าราคาสามารถอาจลงมาเกี่ยว Liquidity ได้

*** Trend-ขึ้น ***
*** ราคา-หลุดโซนแล้วย่อตัว ***
วิธีเล่น
Buy ให้รอย่อแล้วbuy หลังราคาเกี่ยว Liquidity

Sell ให้ Sell เมื่อมีการ Confirm ใน Timeflame เล็ก(CHoCH)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ