FX:EURUSD   ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
วิเคราะห์ไว้ eurusd จะจบที่ จุด D ที่ 1.05262 TP 1 ที่ 1.05031 SL ที่ 1.06054
*****************************************************************************************
ไม่แนะนำการลงทุน ลงไว้เพื่อเป็นแนวทางเฉยๆครับ
ความคิดเห็น: เปลี่ยนแผนเป็น Harmonic เข้าจุด D ใหม่ที่ 1.05665 TP 1.05404 SL 1.05797
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ