FX:EURTRY   ยูโร / ลีราตุรกี
ราคามันปฏิเสธโซนนี้ในการที่จะขึ้นต่อ
ลองหาจุดกลับตัวดูนะครับ
จะใช้ PA Pattern หรือ อะไรก็ได้ ในการเปิดสถานะ Short
เอาที่ถนัดแล้วคุณชินครับ
ระะมันคุมที่จะเทรดพอสมควรเลย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ