FX_IDC:EURTRY   ยูโร / ลีราตุรกี
บริเวณนี้เป็นจุด H สุดแล้ว เป็น S ได้เปรียบกครับ
แบ่งเป็นสองไม้ เปิด S แบบสั้นๆ TP 1สั้นๆได้
อีกไม้ รัน แล้ว เลื่อน SL ตามเอาครับ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: จบละนะครับ เก็บสั้นๆครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ