FX:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ตรงนี้ลงมาด้วยฟอร์ม Cypher P. น่าสนใจมากๆนะครับที่จะบายขึ้นไป เนื่องด้วยติด TL ล่าง + D point SL เมื่อหลุด TL หรือ จุด X

หากใครเน้นเซฟๆ ให้รอการฟอร์มตัวในรูปแบบของ Reversal Pattern นะครับ เช่น H & S เป็นต้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ