OANDA:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
EURNZD กำลังสร้าง Patterrn Head and shoulder รอให้ราคาหลุดเส้น Neck line ลงไปก่อน แล้วรอรีบาวด์มาทดสอบ ค่อยหาสัญญาณขายครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ