FOREXCOM:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
Eurnzd 1h.หาจังหวะเล่นสั่นฝั่งbuy
หรือรอsellด้านบนเพือทำกำไรตามที่คาดการณ์ไว้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ