FOREXCOM:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
Eurnzd daily sell
การคาดการณ์รอจังหวะเข้าsell
ในแนวต้านเพี่อรอทำกำไร
ในเป้าหมายที่วางไว้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ