FOREXCOM:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
sell ได้ใน TF H1 ระวังแนวรับใหญ่ด้วย
ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ