OANDA:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
จำนวนเข้าชม 70
3
EURNZD ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณจุด D ของฮาร์โมนิคแพทเทิร์น shark บวกกับมีสัญญาณ hidden divergence ให้เห็น และถ้าย่อ tf ลง จะเห็นว่ามีสัญญาณ divergence อยู่ด้วย ซึ่งอาจทำให้ราคาเกิดการกลับตัวตามแพทเทิร์นได้