OANDA:EURNZD   ยูโร / ดอลลาร์นิวซีแลนด์
EURNZD ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณจุด D ของฮาร์โมนิคแพทเทิร์น shark บวกกับมีสัญญาณ hidden divergence ให้เห็น และถ้าย่อ tf ลง จะเห็นว่ามีสัญญาณ divergence อยู่ด้วย ซึ่งอาจทำให้ราคาเกิดการกลับตัวตามแพทเทิร์นได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ