FX_IDC:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
ไม่พูดเยอะ ........... ดูเอาเองครับ ว่าเห็นอะไรบ้าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ท