TeamothyTrade

เกิด Price action

ลดลง
FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
เข้าเทรดเซล แล้ววางจุดขาดทุนไว้ที่ ยอดสูงสุดของแท่ง D1 ของสามสี่วันที่ผ่านมา + - ประมาณ 200pip

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ